Showing 20 matching results
  • 19
  • 1
 to 
  • 20
Kelleteria - The Peak

Kelleteria - The Peak

$28,367,551 USD
Hong Kong
Marinella - Aberdeen Marina

Marinella - Aberdeen Marina

$4,641,963 USD
Hong Kong
Watford Villa - The Peak

Watford Villa - The Peak

$25,788,682 USD
Hong Kong
Wa In Fong - Staunton Road, SOHO

Wa In Fong - Staunton Road, SOHO

$5,931,397 USD
Hong Kong
Regal Crest - Robinson Road

Regal Crest - Robinson Road

$4,409,865 USD
Hong Kong
Hing Keng Shek

Hing Keng Shek

$3,481,472 USD
Hong Kong
Emerald Garden - Pok Fu Lam

Emerald Garden - Pok Fu Lam

$3,094,642 USD
Hong Kong
Tan Cheung - Sai Kung

Tan Cheung - Sai Kung

$1,934,151 USD
Hong Kong
Scenic Villas - Pok Fu Lam

Scenic Villas - Pok Fu Lam

$7,323,986 USD
Hong Kong
Island Crest - Sai Ying Pun

Island Crest - Sai Ying Pun

$1,096,019 USD
Hong Kong
Tregunter Tower - Mid Level

Tregunter Tower - Mid Level

$11,089,133 USD
Hong Kong
Golden Phoenix Court - Sai Ying Pun

Golden Phoenix Court - Sai Ying Pun

$2,256,510 USD
Hong Kong
Tim Po Court - Caine Road, Central

Tim Po Court - Caine Road, Central

$1,351,327 USD
Hong Kong
Kam Yuen - Old Peak Road

Kam Yuen - Old Peak Road

$4,641,963 USD
Hong Kong
Greenery Garden - Pok Fu Lam

Greenery Garden - Pok Fu Lam

$2,424,136 USD
Hong Kong